Vrh U / Litter U

Jméno / name            Barva / color           Pohlaví / sex          Stav / status

1. Utah  (náprsenka)                   a 09                                  kocour / male                    prodaný / sold
2. Uli    (bl.mašle)                      es 22                                 kocour / male                    prodaný / sold
3. Uncle Sam (krém)                  e 22                                   kocour / male                    prodaný / sold
4. Uran  (brada)                          as 09                                 kocour / male                    prodaný / sold
5. Ursy  (w)                                g 09                                  kočka / female                   prodaná / sold
6. Unique (bílá ruka)                    g 09                                   kočka / female                  prodaná / sold
7. Uma   (švýcko)                       as 09                                 kočka / female                   prodaná / sold

 

 

1. Utah Lucky Life, CZ (náprsenka)- kocour / male a 09(modrý s bílou) - prodaný / sold

2. Uli Lucky Life, CZ (bl.mašle)- kocour / male es 22(krémový stříbrný mramor) - prodaný / sold

3. Uncle Sam Lucky Life, CZ - kocour / male e 22 (krémový mramor) - prodaný / sold

4. Uran Lucky Life, CZ (brada)- kocour / male as 09(modrý kouřový s bílou) - prodaný / sold

5. Ursy Lucky Life, CZ (w)- kočka / female g 09 (modrá želva s bílou) - prodaná / sold

6. Unique Lucky Life, CZ (ruka)- kočka / female g 09 (modrá želva s bílou) - prodaná / sold

7. Uma Lucky Life, CZ (švýcko)- kočka / female as 09 (modrá kouřová s bílou) - prodaná / sold